Skip Navigation

Frivilligenheden

Frivilligenheden ved Service og Beredskab er et velfungerende frivilligt beredskab som kan aktiveres ved længerevarende indsatser og ved større ulykker i både Horsens og Hedensted kommuner. Frivilligenheden er et vigtigt supplement til vores akutte beredskab, der altid indsættes først. Det er også frivilligenheden, der giver en hjælpende hånd til diverse arrangementer. Frivilligenheden ved Service og Beredskab løser en lang rækkeberedskabsopgaver, ofte i tæt samarbejde med andre enheder fra Sydøstjyllandsbrandvæsen. Frivilligenheden består af ca. 30 personer uddannet inden forbredtfavnende områder, herunder Indsats i forbindelse med brand, forplejning og indkvarteringsopgaver, klima og miljøindsats og logistik opgaver. Alle frivillige dækker min. 2 af de overstående kompetencer. Alt vedligeholdes uddannelse ligger i aften timerne eller i weekenderne. En gang årligt afholder Service og Beredskab sammen med andre beredskaber en fælles døgnøvelse.

Om frivilligenhederne

Luk alle
Åbn alle
Service og Beredskab skaber gode fysiske rammer for alle borgere i Horsens Kommune

Kontakt os

Kontakt os

Endelavevej 5
8700 Horsens
serviceogberedskab@horsens.dk
Telefon: 76 29 27 02

Telefon uden for normal 
åbningstid: 76 29 27 70