Kontakt

Service & Beredskab er en stor og kompleks organisation med mange funktioner.

Vedligehold, reparationer og service

Service & Beredskab tager sig af en lang række serviceopgaver. Vi:

 • vedligeholder og udvikler vådområder og grønne områder
 • rydder sne om vinteren
 • reparerer fortove og pladser
 • gør rent på skoler og institutioner
 • fejer og rydder op på veje og fortove
 • sejler færgen til og fra Endelave
 • kører specialkørsel for handicappede og ældre
 • rykker ud ved brand og andre indsatsopgaver.

Læs om alle afdelingerne i Service & Beredskab

Telefonnumre i Service & Beredskab

 • Administrationen: 76 29 27 02
 • Affald og Genbrug: 76 29 26 92
 • Faktura/Regning: 76 29 27 79
 • Park og Vej: 76 29 26 71
 • Kørselskontoret: 76 29 35 55
 • Rengøring: 76 29 22 60
 • Værkstedet: 30 67 40 41
 • Vagtcentralen: 76 29 27 70
Service og Beredskab skaber gode fysiske rammer for alle borgere i Horsens Kommune

Kontakt os

Kontakt os

Endelavevej 5
8700 Horsens
serviceogberedskab@horsens.dk
Telefon: 76 29 27 02

Telefon uden for normal 
åbningstid: 76 29 27 00