Service & Beredskab

FOR DIN SKYLD

Service & Beredskab

Du er måske ikke klar over det, men Service & Beredskab er med til at skabe gode fysiske rammer for alle borgere i Horsens Kommune. Her på vores hjemmeside kan du læse om afdelingerne og de services, vi udfører i kommunen.

Det er f.eks. Service & Beredskab, der vedligeholder og udvikler vådområder og grønne områder, rydder sne om vinteren, reparerer fortove og pladser, gør rent på skoler og institutioner, fejer og rydder op på veje og fortove, sejler færgen til og fra Endelave, kører specialkørsel for handicappede og ældre og rykker ud ved brand og andre indsatsopgaver.

Administrationen

Service og Beredskab har en fælles administration med 9 fastansatte medarbejdere samt elever og praktikanter.
Medarbejderne har hver deres ansvarsområde, men afløser for hinanden efter behov.

Brandvæsenet

Vi løser brand-, rednings- og miljøopgaver samt f.eks. drift af Vagtcentralen og servicering af brandmateriel.

Endelave færgen

Endelave-færgen er hjemmehørende på Endelave.
Den sejler dagligt mellem Endelave og Snaptun færgehavn.
Turen tager 1 time.

Gå til Endelave færgens side

Genbrugspladserne

Alle borgere i Horsens Kommune kan benytte kommunens tre genbrugspladser. Find din nærmeste genbrugsplads.

Gå til Genbrugspladsernes side

Hjælpemiddeldepot, Kørsels- og Busafdelingen

Hjælpemiddeldepotet har 9 ansatte og står for kørsel med hjælpemidler, samt rengøring, vedligeholdelse og lagerstyring af samme.

Lager og Pladser

Afdelingen er et vigtigt omdrejningspunkt for her opmagasineres alt nyt og gammelt materiel.

Park, Vej og Anlæg

Her arbejder ca. 100 medarbejdere på at sikre, at hverdagen for borgerne fungerer så problemfrit som muligt.

Rengøringen

Rengøringen er også en del af Service og Beredskab. Fra kl. 5 om morgenen til kl. 22 er der gang i spand, klude og moppe.

Rottebekæmpelse

Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for at dette straks anmeldes til Horsens Kommunes rottebekæmper via RotteWeb.

Gå til kommunens side om rotter

Værkstedet

Flere af brandmændene varetager også opgaver f.eks. på værkstedet. Det er med til at sikre et effektivt og billigt beredskab.

Vagtcentralen

Vagtcentralen besvarer alle opkald døgnet rundt - alle årets dage og er et vigtigt kommunikativt bindeled i kommunen.